Seniorky - Stableford netto 2023                
                               
    Lipin Šilhř Rožnov Kravař MMS Rosa Ropice Kravař Slavkov Olomo   Nej. 7 Finále Celkem
            Čelad PL   PL PL          
1 PROKOPOVÁ Oldřiška 21 23 21 27 42   29 32 42 50   245 50 295
2 LANÍKOVÁ Miroslava   13 32 60 50 36 32   50     273 15 288
3 ADAMČÍKOVÁ Kateřina 29 27 60 36 29     36       217 36 253
4 DELFAVEROVÁ Stanislava 60   19   60   42 42       223 21 244
5 LIGOCKÁ Karin 50 32     36 50 23 25       216 25 241
6 ŽŮRKOVÁ Bohumila 23 29   19 15   50 60       196   196
7 DOBEŠOVÁ Petra   17   42 32   36 29       156 11 167
8 VITTOVÁ Anna   36 29       21         86 60 146
9 ŠTĚPÁNOVÁ Marcela   50 36 32               118   118
10 HIKLOVÁ Jindra     11 15 23       36     85 27 112
11 KOŠINOVÁ Vlasta 19   42   21             82 29 111
12 PODEŠVOVÁ Marcela 25 15     17   27         84 19 103
13 STANOVSKÁ Monika 36 19 13   27             95   95
14 REDKOVÁ Ivanka   60   21               81 10 91
15 ENTNEROVÁ Jitka     50 23               73 13 86
16 KUCIÁNOVÁ Magdalena   25   50               75   75
17 ROHÁČKOVÁ Eva     15 29               44 17 61
18 AERTSOVÁ Jana             60         60   60
19 KOPCOVÁ Jana     27     29           56   56
20 FRIEDELOVÁ Zdeňka 32   17                 49   49
21 HŮRKOVÁ Jana         25             25 23 48
22 CURZYDLOVÁ Dana         19   25         44   44
23 PLHÁKOVÁ Soňa 42                     42   42
24 KADLECOVÁ Eva   42                   42   42
25 HUDEČKOVÁ Anna   21           21       42   42
26 JANÍKOVÁ Alena   10                   10 32 42
27 KUCHÁROVÁ Emilia 27                     27   27
28 DOLEŽALOVÁ Pavlína               27       27   27
29 VOLNÁ Renata     25                 25   25
30 JURČOVÁ Larisa       25               25   25
31 KOTLÁNOVÁ Irena     23                 23   23
32 JANOŠÍKOVÁ Jaroslava       17               17   17
33 KALLUSOVÁ Libuše   11                   11   11