Seniorky - Brutto 2023                
                               
    Lipin Šilhř Rožnov Kravař MMS Rosa Ropice Kravař Slavkov Olomo   Nej. 7 Finále Celkem
            Čelad PL   PL PL          
1 ADAMČÍKOVÁ Kateřina 50 50 60 60 60     50       330 60 390
2 ŽŮRKOVÁ Bohumila 60 60   50 50   60 60       340 0 340
3 PROKOPOVÁ Oldřiška 19 15 23 32 25   23 27 60 60   250 36 286
4 LIGOCKÁ Karin 29 29     29 50 29 32       198 32 230
5 DOBEŠOVÁ Petra   27   42 42   50 29       190 25 215
6 DELFAVEROVÁ Stanislava 36   25   27   36 36       160 27 187
7 VITTOVÁ Anna 21 36 42       25         124 50 174
8 LANÍKOVÁ Miroslava     29 36 23   27   50     165   165
9 KOPCOVÁ Jana     50     42           92   92
10 PODEŠVOVÁ Marcela 32 25                   57 29 86
11 HŮRKOVÁ Jana         36             36 42 78
12 CURZYDLOVÁ Dana         32   42         74   74
13 HIKLOVÁ Jindra     15           42     57 13 70
14 KOŠINOVÁ Vlasta     27   21             48 21 69
15 ENTNEROVÁ Jitka     32                 32 19 51
16 STANOVSKÁ Monika 27 21                   48   48
17 KUCHÁROVÁ Emilia 42                     42   42
18 KADLECOVÁ Eva   42                   42   42
19 DOLEŽALOVÁ Pavlína               42       42   42
20 ŠTĚPÁNOVÁ Marcela   17 21                 38   38
21 VOLNÁ Renata     36                 36   36
22 JANÍKOVÁ Alena   11                   11 23 34
23 REDKOVÁ Ivanka   32                   32   32
24 AERTSOVÁ Jana             32         32   32
25 ROHÁČKOVÁ Eva     17                 17 15 32
26 PLHÁKOVÁ Soňa 25                     25   25
27 FRIEDELOVÁ Zdeňka 23                     23   23
28 HUDEČKOVÁ Anna   23                   23   23
29 JAMBOROVÁ Libuše             21         21   21
30 KUCIÁNOVÁ Magdalena   19                   19   19
31 KOTLÁNOVÁ Irena     19                 19   19
32 KALLUSOVÁ Libuše   13                   13   13